Obchodní podmínky

 

1. Objednávky

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky. K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky nejpozději do 24 hodin po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím. Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2009 do odvolání. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.


2. Podmínky dodání

Skladové zboží je odesíláno druhý den od objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní den. Zboží neskladové je obvykle expedováno mezi 14. a 21. pracovním dnem ode dne objednání, v tomto případě budete o termínu dodání informováni . Jestliže Vaše zboží nebude expedováno ani do této lhůty, budeme Vás dále kontaktovat a informovat o stavu objednávky.


3.Platba

Ceny dodání jsou:

 

Obchodní balík České pošty : 120 Kč na dobírku

Česká pošta doručuje zásilky do 24 hodin.

4. Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Storno objednávky ze strany kupujícího

 

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží (informujte nás prosím e-mailem či telefonicky), nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží!

Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat na naši adresu a to nikoli na dobírku.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Pokud se tak rozhodne, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě.


5. Reklamace a záruční podmínky

 

Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení platných znění Zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) a Obchodního zákoníku (513/91 Sb.).
Dvouletá záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží. O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (písemně, nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Lhůta na vyřízení reklamace je dána ze zákona 1 měsíc.

Kontakt pro uplatňování reklamací:

Milan Okáč (viz kontaktujte nás)
 

 

 


Vymezení pojmů
Zákonná záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Vadou se rozumí taková změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu.

Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Dopravu reklamovaného zboží zajistí zákazník na vlastní náklady a riziko. Zásilky zaslané k reklamaci dobírkou nebudou přijímány.V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím slouží zároveň jako záruční list.


6. Ochrana osobních údajů


 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vlastní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.